POLITICA DE CONFIDENTIALITATE (GDPR)

SC Mianda Travel and Consulting SRL este o persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate comercializarea de servicii si consultanta in turism.

SC Mianda Travel and Consulting SRL avand sediul social in Popesti Leordeni, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/4924/2020, cod fiscal 43213819 respecta confidentialitatea clientilor si vizitatorilor website-ului www.miandatravel.ro si prelucreaza datele cu carácter personal cu mare atentie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

SC Mianda Travel and Consulting SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite de la dvs prin doua modalitati:

 • direct (prin intermediul formularului de contact de pe website-ul miandatravel.ro si al formularului de inscriere la newsletter)
 • indirect – in urma derularii raporturilor comerciale/contractuale cu Mianda Travel

Ce sunt datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezinta orie informatie referitoare la o persoana fizica identificata (sau identificabila).

Datele cu caracter personal sunt colectate cu acceptul dvs, precum si la solicitarea SC Mianda Travel and Consuling prin achizitionarea de servicii, prin rezervarea de servicii care solicita informatii personale, incheiere de asigurari de calatorie, prin formularul de contact online, prin abonarea la newslettere etc.

Utilizarea website-ului www.miandatravel.ro se supune prevederilor si conditiilor SC Mianda Travel and Consulting SRL.

Daca nu sunteti de acord cu oricare dintre termenii prezentati, nu utilizati website-ul www.miandatravel.ro sau nu ne furnizati datele dvs. personale. In egala masura, este posibil ca anumite servicii sa fie conditionate de furnizarea datelor dvs. personale.

SC Mianda Travel and Consulting SRL va prelucra datele dvs. personale doar in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, avand la baza respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate acestora.

Accesarea website-ului www.miandatravel.ro nu este ingradita de furnizarea niciunui fel de date cu caracter personal.

SC Mianda Travel and Consulting SRL poate sa va solicitate anumite date cu caracter personal in contextul desfasurarii activitatii sale curente, a derularii activitatii comerciale/contractuale, abonarea la newslettere, contactarea prin intermediul formularului de contact sau achizitionarea de servicii oferite pe website.

Persoane vizate

Persoanele vizate ale caror date pot fi prelucrate de catre SC Mianda Travel and Consulting SRL exclusiv in scopurile mentionate mai jos sunt:

 • clientii persoane fizice ai SC Mianda Travel and Consulting SRL (vizitatori site, reprezentantii sau imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali)
 • parteneri de afaceri sau contractuali, furnizori, prestatori de servicii, precum si reprezentanti ai institutiilor publice.

Refuzul furnizarii de date cu caracter personal

In calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii sale, SC Mianda Travel and Consulting SRL va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, refuzul furnizarii acestui tip de date putand determina imposibilitatea furnizarii serviciilor specifice.

In momentul achizitionarii unui serviciu furnizat de SC Mianda Travel and Consulting SRL, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor SC Mianda Travel and Consulting SRL sunteti informat si va exprimati in mod expres acordul cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).  

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la Umianda Travel

Scopul colectarii datelor cu caracter personal

Datele dvs cu caracter personal sunt utilizate in urmatoarele scopuri:

 • Ofertare personalizata
 • Rezervare de servicii
 • Emitere de documente de calatorie
 • Emitere de documente fiscale
 • Derularea activitatii comerciale sau contractuale a SC Mianda Travel and Consulting SRL (inclusiv facturarea si incasarea valorii serviciilor oferite de Mianda Travel)
 • Marketing, promovare, publicitate, transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • Dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor;
 • Comunicarea comerciala cu clientii;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele sau autoritatile sau institutiile publice / de interes public;
 • Activitati de audit si control sau supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite si/sau recuperare debite restante;
 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti, etc.

SC Mianda Travel and Consulting SRL considera informatiile colectate de la dvs. ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia partenerilor de afaceri, asa cum este aceasta situatie descrisa mai jos) fara consimtamantul dvs. expres si anterior.

Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi:

 • clienti persoane fizice ai SC Mianda Travel and Consulting SRL vizitatori website, clienti directi sau indirecti ai agentiei, reprezentanti sau imputerniciti acestora, legali sau conventionali;
 • furnizori, prestatori, parteneri de afaceri sau contractuali, autoritati sau institutii publice;

Alti destinatari decat persoanele vizate:

 • autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

Datele cu caracter personal nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional  

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, etc) vor putea fi prelucrate de SC Mianda Travel and Consulting SRL cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile SC Mianda Travel and Consulting SRL, inclusiv cele dezvoltate impreuna partenerii scoaietatii, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice.

Datele cu caracter personal furnizate de dvs vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC Mianda Travel and Consulting SRL, cu respectarea drepturilor dvs.

In cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate, puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea SC Mianda Travel and Consulting SRL, va puteti dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relatia cu SC Mianda Travel and Consulting SRL, beneficiati, conform prevederilor legale in vigoare, de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

SC Mianda Travel and Consulting SRL va prelucra datele dvs cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor sale, pana in momentul in care dvs. sau reprezentantul legal sau conventional al dvs, veti exercita dreptul de opozitie sau de stergere (cu exceptia situatiei in care SC Mianda Travel and Consulting SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca dvs. sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opozitie sau de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre SC Mianda Travel and Consulting SRL pe durata de timp prevazuta in procedurile interne ale societatii sau sau vor fi distruse.

Masuri de siguranta pentru protejarea datelor dvs.

Utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. Nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul www.miandatravel.ro. Orice transmisie de date se face pe riscul dvs., dar vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Care sunt drepturile dvs.

Prin citirea acestui document, ati fost informat a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamantului dvs. aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice momento, sub forma scrisa, adresata SC Mianda Travel and Consulting SRL, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati SC Mianda Travel and Consulting SRL sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care SC Mianda Travel and Consulting SRL demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dvs. sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz unei opozitii nejustificate, SC Mianda Travel and Consulting SRL este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre SC Mianda Travel and Consulting SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de SC Mianda Travel and Consulting SRL si pentru derularea activitatii comerciale sau contractuale.

In cazul in care, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, SC Mianda Travel and Consulting SRL poate:

 • sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau luarea masurilor solicitate;
 • sa refuze sa dea curs cererii.

Exercitarea drepturilor dvs.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa SC Mianda Travel and Consulting SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office@miandatravel.ro sau la adresa de corespondenta a societatii. Cererea va fi insotita de o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Prezentele prevederi pot suferi modificari actualizari ocazionale. Verificati la fiecare utilizare a website-ului www.miandatravel.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea www.miandatravel.ro  si/sau utilizarea serviciilor SC Mianda Travel and Consulting SRL, ulterior efectuarii modificarilor, noile prevederi se vor considera acceptate.